NEXT
PREV
当前位置: 部门首页>>规章制度
· www.599829.com关于加强实验实训室管理的意见 2019/04/22 
· www.599829.com微课建设项目评审办法(暂行) 2018/07/05 
· www.599829.com实训课评价标准 2018/07/05 
· www.599829.com课堂www.599829.com评价标准 2018/07/05 
· www.599829.com课堂www.599829.com质量标准 2018/07/05 

· www.599829.com专业设置与申报暂行规定 2014/10/15 
· www.599829.com专业建设指导委员会工作章程(修订) 2014/10/15 
· www.599829.com考试工作规程(修订) 2014/10/15 
· www.599829.comwww.599829.com工作委员会章程(修订) 2014/10/14 
· www.599829.com教材建设与管理办法 2014/09/12 

· www.599829.com校外实习优秀指导教师评选办法(修订) 2014/05/23 
· www.599829.com校内实验(实训)www.599829.com管理规定 2014/05/05 
· www.599829.com校本教材编写及评审办法 2014/05/05 
· www.599829.com听课制度 2014/05/05 
· www.599829.com课程免修管理规定(修订) 2014/05/05 

· www.599829.com教研室工作制度 2014/05/05 
· www.599829.comwww.599829.com质量监控体系运行条例 2014/05/05 
· www.599829.comwww.599829.com管理规范(修订) 2014/05/05 
· www.599829.comwww.599829.com工作例会制度 2014/05/05 
· www.599829.com教师工作规范(修订) 2014/05/05 
共39条  1/2 
首页上页  

地址:宁夏回族自治区银川市西夏区文萃北街宁夏职业教育园区
邮编:750021  电话:0951-2135057  0951-2135080

www.599829.com www.577337.com www.577337.com www.599828.com www.599829.com www.8897777.com 圣安娜娱乐城 圣安娜娱乐城 www.577337.com 圣安娜官网 圣安娜娱乐城 圣安娜娱乐城 www.599828.com www.599829.com www.599828.com 菲律宾圣安娜 www.8897777.com 菲律宾圣安娜代理 菲律宾圣安娜