NEXT
PREV
当前位置: 部门首页>>规章制度
· www.599829.com微课建设项目评审办法(暂行) 2018/07/05 
· www.599829.com实训课评价标准 2018/07/05 
· www.599829.com课堂www.599829.com评价标准 2018/07/05 
· www.599829.com课堂www.599829.com质量标准 2018/07/05 
· www.599829.com专业设置与申报暂行规定 2014/10/15 

· www.599829.com专业建设指导委员会工作章程(修订) 2014/10/15 
· www.599829.com考试工作规程(修订) 2014/10/15 
· www.599829.comwww.599829.com工作委员会章程(修订) 2014/10/14 
· www.599829.com教材建设与管理办法 2014/09/12 
· www.599829.com校外实习优秀指导教师评选办法(修订) 2014/05/23 

· www.599829.com校内实验(实训)www.599829.com管理规定 2014/05/05 
· www.599829.com校本教材编写及评审办法 2014/05/05 
· www.599829.com听课制度 2014/05/05 
· www.599829.com课程免修管理规定(修订) 2014/05/05 
· www.599829.com教研室工作制度 2014/05/05 

· www.599829.comwww.599829.com质量监控体系运行条例 2014/05/05 
· www.599829.comwww.599829.com管理规范(修订) 2014/05/05 
· www.599829.comwww.599829.com工作例会制度 2014/05/05 
· www.599829.com教师工作规范(修订) 2014/05/05 
· www.599829.com关于开展精品资源共享课程、精品视频公开课程建设的若干意见 2014/05/05 
共38条  1/2 
首页上页  

地址:宁夏回族自治区银川市西夏区文萃北街宁夏职业教育园区
邮编:750021  电话:0951-2135057  0951-2135080

菲律宾圣安娜 圣安娜娱乐城 www.599828.com www.599829.com 菲律宾圣安娜娱乐 菲律宾圣安娜 www.577337.net www.126926.net www.599829.com www.599829.com 圣安娜娱乐城 圣安娜娱乐城 www.599828.com www.577337.net www.577337.com www.577337.com www.577337.com 菲律宾圣安娜娱乐 www.577337.com www.126926.net www.599829.com www.577337.net 菲律宾圣安娜娱乐城 www.599828.com www.599828.com 菲律宾圣安娜娱乐 www.599828.net www.599829.com www.599829.com 菲律宾圣安娜 www.599829.com www.126926.com www.599829.com 圣安娜总代理 www.8897777.com 圣安娜娱乐城官网 圣安娜娱乐城官网 圣安娜娱乐城官网 www.599828.com 圣安娜娱乐城 www.599828.com 圣安娜娱乐城官网 圣安娜娱乐城 www.126926.com 圣安娜娱乐城 www.126926.com 圣安娜娱乐城 圣安娜娱乐城 圣安娜娱乐城 www.8897777.com www.577337.net www.577337.com www.577337.com 圣安娜官网 圣安娜娱乐城 圣安娜娱乐城官网 圣安娜娱乐城 菲律宾圣安娜 www.599828.com 圣安娜娱乐城 www.8897777.com www.599829.com www.599828.com www.599829.com www.599828.net 圣安娜娱乐城 圣安娜娱乐城 菲律宾圣安娜 菲律宾圣安娜 www.8897777.com 圣安娜官网 www.8897777.com 圣安娜娱乐城 圣安娜娱乐城 圣安娜娱乐城 菲律宾圣安娜代理 菲律宾圣安娜 菲律宾圣安娜 圣安娜娱乐城